Språkval HT-17

Inför HT-17 måste alla elever som börjar i åk 6 och 7 göra ett språkval. De kan välja mellan spanska, tyska eller franska. Valet görs via länken nedan. Om en elev inte ska läsa moderna språk ska det ändå göras ett val som heter stöd i svenska/engelska. Byten av språkval görs sedan endast vid terminsbyten.

Klicka här för att komma till valblanketten

7 juni 2017