Nationellt prov engelska - muntlig del G18.2

6 november

Muntligt nationellt prov i engelska.