Matteprov 6A - Kapitel 4

4 maj

Kapitel 4: Algebra och mönster.