Prov

Elever i grundskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. De flesta prov ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.

Provdatum nationellt prov åk 9 

Läsåret 2018/2019

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

11

ti 12 mars 2019

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

11

to 14 mars 2019

200 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

14

on 3 april 2019

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

B

från v. 11

icke tidsbunden

30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

15-25 min per elevpar/grupp om tre (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

15

ti 9 april 2019

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

15

to 11 april 2019

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

19

ti 7 maj 2019

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

19

to 9 maj 2019

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

20

on 15 maj 2019

80 min

matematik

D

20

fr 17 maj 2019

100 min

Moderna språk åk 9 del B+C preliminärt 25 april 2019

 

 

Provdatum nationellt prov åk 6  

Läsåret 2018/2019

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 5 feb 2019

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 7 feb 2019

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

15

mån 8 apr 2019

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

15

ons 10 apr 2019

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

19

mån 6 maj 2019

40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

D+E

19

ons 8 maj 2019

60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)