PRAO årskurs 9

Startar: 24 oktober
Slutar: 28 oktober

PRAO åk 9              Praktisk information

Egen
PRAO-plats
    

Ifylld blankett lämnas till mentor senast fredag 14oktober.
  Under PRAO-perioden förvaras blanketterna på expeditionen.
Detta för att alla ska nå informationen om var eleverna befinner sig.
Matkuponger Finns att hämta på expeditionen för de elever som ska äta på en kommunal grund- eller gymnasieskola.
Busskort  
Kan sökas efter PRAO-periodens slut.
Gäller inte elever som blir bjudna på lunch av arbetsgivaren eller om det finns en kommunal grund- eller gymnasieskola i närheten.
Frånvaro 
Sjukanmälan ska göras till skolan och PRAO-platsen.
   
  Alla blanketter finns att hämta på expeditionen.