Öppet skolråd o föreläsning

Plats: Aulan, entreplan

17 februari

Tid: 18:00– 20:00

Välkommen till Gränbyskolans föräldrakväll om ditt barns skola och lärandemiljö!

Hej Gränbyförälder!

Onsdagen den 17 februari kl. 18-20 är du välkommen till en särskild föräldrakväll med öppet skolråd och en spännande föreläsning.

Vi börjar kl. 18 med en föreläsning av Stefan Hertz, som är en ofta anlitad utbildare för både föräldrar och skolpersonal. Stefan är inte bara coach, utbildare och författare, utan även lärare och förälder till tre barn. Han kommer till oss för att inspirera oss i hur vi skapar de bästa förutsättningarna för våra barn att lyckas i skolan. Stefan kommer även att ha en halvdags kompetensutveckling i maj med skolpersonalen, så februariföreläsningen är inledningen på ett spännande och värdefullt samarbete mellan er föräldrar och oss i skolan! Läs mer i Stefans teaser här nedanför!

Från ungefär kl. 19 kommer jag (rektor Anders) att berätta om hur det går för vår fina skola på väg mot målet att bli Sveriges bästa skola 2020. Vi kommer tillsammans att diskutera målet och titta närmare på faktaunderlag som betygsstatistik och undersökningar av ungdomarnas arbetsmiljö.

Välkommen!

Hälsningar

Anders

 

Presentation av föreläsningen:

Att vara förälder till barn i skolan – utmaningar och möjligheter

Att vara förälder till barn i skolåldern är en härlig men samtidigt utmanande tid. Du får följa med ditt barn genom skolåren och följa ditt barns lärande. Under skoltiden genomgår ditt barn både en fysisk utveckling och en utveckling som person. Dessutom går ditt barn tillsammans med andra barn, och tillsammans i klassen genomgår de också en utveckling i grupp, och det innebär även att ditt barn anpassar sig till klassens samlade förväntningar och normsystem.

Föreläsningen ger dig en bild av hur vi människor kan fungera i grupp. Den tar upp positiva sidor av denna grupputveckling, men belyser även hur en grupp i sämsta fall kan utveckla ett normsystem som kan skapa mobbning, utanförskap och ett stökigt klassrumsklimat - eller ett klassrumsklimat och en miljö som är tillåtande och trygg, där ditt barn tillsammans med sina kamrater kan lära sig och växa som människa. Här har vi vuxna kring barnen ett mycket viktigt uppdrag i att hjälpa barnen att skapa en tillåtande, utvecklande och lärande miljö.

Under föreläsningen får du konkreta tips, råd och idéer kring hur du kan stötta ditt barn och tillsammans med skolan ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att få en positiv skolgång både som individ och som gruppmedlem. Föreläsningen skapar även en grund för en bra diskussion mellan er föräldrar och skolans personal så att ni samtalar med varandra utifrån samma förståelsegrund.