Informationsmöte för vårdnadshavare i åk 8 kl 17.30

Plats: Aulan

13 september