Informationsmöte för vårdnadshavare i åk 7 kl 18.30

Plats: Aulan

11 september