Föräldramöte för blivande 6:or och 7:or

Plats: Matsalen

7 juni

Tid: 18:00– 00:00