Föräldramöte årskurs 9

19 oktober

Tid: 18:30– 00:00

Hej alla föräldrar till Gränbyskolans elever i ÅK 9!

Välkomna till vår fina skola och vårt föräldramöte måndagen den 19 oktober kl. 18.30 i aulan – förmodligen era ungdomars sista föräldramöte i grundskolan!

Vi i skolans ledning inleder kvällen med att berätta om hur vi i personalen tillsammans fortsätter vårt arbete med sikte på målet att bli Sveriges bästa skola 2020, och därefter kommer vår studievägledare Kristina Modén att informera om det viktiga valet till gymnasiet. Några klasser kommer därefter att fortsätta med mentorerna i olika klassrum.

Välkomna!

Hälsningar

Anders Danell                                          
Gränbyskolans stolte rektor