Dag för utvecklingsamtal

Plats: Enligt avtal med mentorerna

12 oktober

Denna onsdag är vikt för utvecklingssamtal. Det hålls inga lektioner således.

Tid och plats efter överenskommelse med mentorerna.