Gränbyskolans verksamhetsplaner läsåret 2017/2018

Samlade verksamhetsplaner för läsåret 2017/2018

Gränbyskolans verksamhetsplan        
Läs den här (PDF, 615 KB)    

Gränbyskolans trivselregler                   
Läs dem här (PDF, 92 KB)

Rutiner för studiero                              
Läs dem här (PDF, 282 KB)

Likabehandlingsplan - fullständig version              
Läs den här (PDF, 228 KB)

31 oktober 2017