Gränbyskolans rektorsbrev - september

"Vi har haft en bra start på terminen och eleverna har kommit igång med sitt arbete. På rasterna råder full aktivitet på skolgården med bl a kingspel, fotboll och basket." skriver Cilla Peiró, rektor Gränbyskolan.

 

Gränbyskolans rektorsbrev - september

 

Hej!
Så har terminen kommit igång och det känns väldigt roligt att huset sjuder av liv igen. Det blev en ovanlig start där vi inte kunnat ha föräldramöten, något som jag annars värdesätter mycket, på grund av den rådande pandemin. Vi har istället haft tidiga utvecklingssamtal både digitalt och fysiskt för att vi snabbt ska kunna fånga upp frågor, funderingar och mående hos eleverna förutom att prata om deras kunskapsutveckling. Med bl a dessa samtal som grund kan vi konstatera att vi haft en bra start på terminen och att eleverna kommit igång med sitt arbete och de som börjat i nya klasser har börjat finna sig tillrätta. Självklart har en del haft fjärilar i magen inför skolstart och att börja i en ny grupp.

På rasterna råder det full aktivitet på skolgården med bl a basket, kingspel och fotboll och vi uppmuntrar eleverna att vara ute under sina pauser. Under hösten kommer också viss upprustning av skolgården ske, något vi ser fram emot!  I UNT på nätet kunde vi idag läsa att elever och personal skulle vara rädda att vistas på skolgården under skoltid och, som nämndes tidigare, är det inget som framkommit till oss och vi känner inte igen den bilden i dagsläget.

Vi har rekryterat en ny skolsköterska som kommer börja hos oss i november och vi har också en ny speciallärare i matematik sedan terminstart.

I nästa vecka är det dags för klassens dag torsdag 17/9, årskurserna kommer att ha olika aktiviteter under dagen och mentorerna informerar mer om detta.

Fredag 25/9 är det studiedag och det innebär att eleverna är lediga.

Jag vill också passa på att påminna om att vi erbjuder studiehjälp måndagar och onsdagar 15.15-16.15 för den elev som vill ha mer hjälp med uppgifter och läxor. I slutet av september kommer också Uppsala basket att finnas på skolan några eftermiddagar i veckan, mer information kommer när verksamheten är igång.

Har ni frågor och funderingar är det lättast om ni i första hand kontaktar mentor som är den som har bäst koll på era barns vardag.

Med vänliga hälsningar

Cilla Peiró, rektor Gränbyskolan

2020-09-10

10 september 2020