Prov


Nationella prov Åk 9 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 


Ämne     Delprov VeckaProvdatum     Provtid
     svenska, svenska som andraspråk

      A

     45-50      7 nov - 16 dec 2016      110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
     svenska, svenska som andraspråk      B      11 onsdagen 15 mars 2017      45-60 minuter + 140 min*

      svenska, svenska som andraspråk

     C

      11

      fredagen 17 mars 2017

     200 min*

      biologi/ fysik/ kemi

     A1+A2+A3 

      14

      tisdagen 4 april 2017

     75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi      B      fr.o.m. v. 10      icke tidsbunden      30 + 30 min*
     engelska      A      45-50      7 nov - 16 dec 2016      15-25 min per elevpar/grupp om tre

      engelska

     B

      17

      tisdagen 25 april 2017

     90 + ca 50 min (reading resp. listening)*

      engelska

     C

      17

      torsdagen 27 april 2017

     80 min*
     geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap      A      18      tisdagen 2 maj 2017      120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap      B      18      torsdagen 4 maj 2017      120 min*
     matematik      A      45-50      7 nov - 16 dec 2016      ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

      matematik

     B+C

      19

      onsdagen 10 maj 2017

     80 min

      matematik

     D

      19

      fredagen 12 maj 2017

     100 min

 


Nationella prov Åk 6 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 


Ämne     DelprovVeckaProvdatum     Provtid
     svenska, svenska som andraspråk       A      45-50      7 nov - 16 dec 2016      60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

      svenska, svenska som andraspråk

     B1+C1

      6

      tis 7 feb 2017

     80 + 70 min*

      svenska, svenska som andraspråk

     B2+C2

      6

      tor 9 feb 2017

     80 + 60 min*
     matematik      A      45-50 7 nov - 16 dec 2016      ca 30 min/grupp om 3-4 elever*

      matematik

     B+C

      14

      mån 3 apr 2017

     delprov B: 40-60 min*      delprov C: 60-80 min*

      matematik

     D+E

      14

      ons 5 apr 2017

     delprov D: 60-80 min*      delprov E: 40-60 min*
     engelska      A      45-50 7 nov - 16 dec 2016      ca 15 min per elevpar

      engelska

     B

      18

      ons 3 maj 2017

     70 + 45 min (reading resp. listening)*

      engelska

     C

      18

      fre 5 maj 2017

     45 min*

  * 5-10 min för instruktioner tillkommer

30 december 2015