Skolrådsmöte

Plats: Sammanträdesrummet våning 3

13 april

Tid: 17:00–20:00

Skolrådsmöte