Föräldramöte för årskurs 9

Plats: Restaurangen

26 oktober

Tid: 18:30–20:00