Gränbyskolans verksamhetsplaner

Samlade verksamhetsplaner för läsåret 2016/2017

Gränbyskolans verksamhetsplan        
Läs den här    

Gränbyskolans trivselregler                   
Läs dem här

Rutiner för studiero                              
Läs dem här

Plan mot kränkande beteenden - snabbversion    
Läs den här

Likabehandlingsplan - fullständig version              
Läs den här

6 oktober 2016