Elevhälsoteamet

Maud Enbom

Skolsköterska

Lisa Blom

Elevhälsoteamkoordinator/Skolkurator

Anne-Louise Ljungqvist

Speciallärare i Svenska

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Susanne Fredriksson

Speciallärare i Matematik
22 april 2016